Dây đai an toàn sẽ cứu sống bạn như thế nào?

Viettimes - Hãy xem video này và bạn sẽ thay đổi ngay thói quen mỗi khi ngồi vào ghế lái.
Dây đai an toàn sẽ cứu sống bạn như thế nào?
 Theo Celebro Digital