Dân số Đà Nẵng đã vượt mức 1,1 triệu dân

VietTimes -- Cục Thống kê TP Đà Nẵng vừa công bố kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2019.

Tính đến thời điểm 0h00 ngày 1/4/2019, dân số Đà Nẵng là 1.134.310 người.
Tính đến thời điểm 0h00 ngày 1/4/2019, dân số Đà Nẵng là 1.134.310 người.

Theo đó, tính đến 0h00 ngày 1/4/2019, Đà Nẵng có 1.134.310 người. Số liệu dân số nói trên tuân thủ theo khái niệm “dân số” được quy định tại Nghị định số 97/2016/NĐ-CP, gồm: người dân sinh sống trên địa bàn thành phố, là người thường trú tại hộ, người thực tế thường xuyên ăn ở tại hộ tính đến thời điểm thống kê đã được 6 tháng trở lên, trẻ em mới sinh trước thời điểm thống kê và những người mới chuyển đến ở ổn định tại hộ, không phân biệt có hay không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn.

Với kết quả thống kê này, Cục Thống kê TP Đà Nẵng kiến nghị các cơ quan chức năng sử dụng chính xác số liệu tổng điều tra dân số nêu trên tại thời điểm hoàn thành công tác điều tra là ngày 1/4/2019.