Đà Nẵng xem xét miễn, giảm tiền sử dụng điện, nước cho người khó khăn và các khu cách ly

VietTimes – Chiều ngày 23/8, lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, UBND TP đã thống nhất miễn, giảm tiền sử dụng nước cho người khó khăn và các khu cách ly.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng

TP Đà Nẵng sẽ miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt tối đa là 10m3/tháng và tiền dịch vụ thoát nước tương ứng với khối lượng nước được miễn đối với các hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn TP năm 2021.

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng cũng sẽ miễn toàn bộ 100% hóa đơn tiền sử dụng nước sạch (đã bao gồm tiền dịch vụ thoát nước) đối với các cơ sở được dùng làm nơi cách ly tập trung theo quyết định của UBND TP.

Thời gian giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt, tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trong 2 tháng 8 và 9/2021.

Đối với việc giảm giá điện cho người dân, Sở Công thương TP Đà Nẵng cho biết, theo quy định của TƯ thì việc giảm tiền điện cho các tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại thời điểm ngày 30/7. Tuy nhiên ngày 31/7, Đà Nẵng mới thực hiện giãn cách xã hội, vì thế UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi ra Bộ Công thương đề nghị bổ sung để cho Đà Nẵng được hưởng cơ chế này.