Đà Nẵng: Xem xét giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp

VietTimes – UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình đề nghị HĐND xem xét giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn TP.

Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng

Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình đề nghị HĐND TP Đà Nẵng xem xét, ra nghị quyết hỗ trợ giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Việc giảm tiền thuê đất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong suốt thời gian qua, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Ngoài ra, chính sách giảm tiền thuê đất thể hiện sự quan tâm, đồng hành của chính quyền đối với doanh nghiệp, giúp TP từng bước ổn định, khôi phục sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng chống dịch.

Cũng theo UBND TP Đà Nẵng, tại Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp” diễn ra ngày 24/9/2021, TP cũng đã đề ra giải pháp hỗ trợ 50% tiền sử dụng hạ tầng trong năm 2021 tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn. Chính vì vậy, UBND TP Đà Nẵng trình HĐND TP xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn TP.

Đối tượng được áp dụng là các doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn TP có nghĩa vụ trả tiền sử dụng hạ tầng, các doanh nghiệp đang hoạt động (không bao gồm doanh nghiệp ngừng hoạt động, đang làm thủ tục giải thể, phá sản…); các doanh nghiệp đã được hưởng các ưu đãi về tiền sử dụng hạ tầng chỉ được lựa chọn để hưởng chính sách hỗ trợ tốt nhất.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí trong dự toán chi ngân sách TP Đà Nẵng. Riêng đối với doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng và Khu công nghiệp Liên Chiểu được Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng hỗ trợ 25% tiền sử dụng hạ tầng từ nguồn vốn của doanh nghiệp, 25% còn lại do ngân sách TP Đà Nẵng hỗ trợ.

Dự kiến sẽ có 418 doanh nghiệp được hỗ trợ với tổng mức tiền sử dụng hạ tầng được giảm khoảng 26 tỷ đồng.