Đà Nẵng xem xét giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa

VietTimes -- Sau 6 năm thành lập, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng hoạt động không hiệu quả, không bảo toàn vốn ngân sách theo quy định nên UBND TP Đà Nẵng lên phương án giải thể.
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Cụ thể, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng được thành lập từ tháng 12/2013, do UBND TP Đà Nẵng là cơ quan đại diện sở hữu. Tính đến cuối tháng 6/2019, tổng vốn hoạt động của quỹ là 64,562 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách cấp là 50 tỷ đồng, vốn khác là 14,562 tỷ đồng. Quỹ hoạt động theo phương thức ủy thác toàn bộ hoạt động nghiệp vụ cho Quỹ đầu tư phát triển TP và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2014. 

Tuy nhiên, hoạt động của quỹ từ khi thành lập cho đến nay không hiệu quả; bình quân số bảo lãnh trong 5 năm hoạt động chỉ đạt 3,6 tỷ đồng/năm; thu phí bảo lãnh tín dụng thấp không đủ trích lập dự phòng chung;… Đặc biệt, quỹ hoạt động không đảm bảo an toàn vốn ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật nên UBND TP Đà Nẵng lên phương án giải thể và chấm dứt hoạt động của quỹ này.