Đà Nẵng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số về thông tin thị trường lao động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường lao động trên địa bàn TP Đà Nẵng nhằm kết nối với hệ thống dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia, hướng đến hội nhập quốc tế về lao động và việc làm.

Công nhân làm việc trong phân xưởng lắp ráp ô tô.
Công nhân làm việc trong phân xưởng lắp ráp ô tô.

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt Đề án “Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động” trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường lao động trên địa bàn, kết nối với hệ thống dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia.

Việc xây dựng cơ sơ dữ liệu lao động góp phần dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu, hướng đến hội nhập quốc tế về lao động và việc làm.

Theo nội dung phê duyệt, đề án sẽ tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng của hệ thống, xây dựng đội ngũ nhân sự vận hành hệ thống và triển khai công tác thông tin, dự báo nhu cầu nhân lực và cung cấp kết quả.

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng của hệ thống bao gồm đầu tư các trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, phần mềm và các công cụ phục vụ công tác thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực. Cơ sở dữ liệu sẽ được xây dựng nhằm đảm bảo dữ liệu phục vụ dự báo nhu cầu nhân lực theo từng lĩnh vực, ngành, trình độ,… bảo đảm phù hợp chỉ tiêu thống kê và từng bước hoàn thiện tiêu chí đánh giá phát triển nhân lực.

Đối với xây dựng đội ngũ nhân sự vận hành hệ thống sẽ dựa trên nguồn nhân sự đã được bố trí trong biên chế của Phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Thị trường lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện kiêm nhiệm công tác dự báo nguồn nhân lực.

Công tác thông tin, dự báo nhu cầu nhân lực và cung cấp kết quả sẽ bao gồm việc thu thập thông tin đầu vào, thiết kế các chỉ tiêu, tổ chức điều tra, thu thập và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, lựa chọn phương pháp, mô hình thực hiện dự báo nhu cầu nhân lực phù hợp cơ sở dữ liệu được cập nhật…

Để thực hiện đề án, UBND TP giao Sở LĐ-TB &XH TP làm cơ quan chủ trì thực hiện, phối hợp với các sở ban ngành, cùng đơn vị thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý thông tin thị trường lao động, phân tích dự báo nguồn nhân lực để hoàn thiện đưa vào sử dụng.