Đà Nẵng tổ chức Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm khóa II

VietTimes -- Chiều 28/9, Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm TP Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội tổng kết hoạt động khóa I (nhiệm kỳ 2010-2017) và bàn phương hướng hoạt động khóa II (nhiệm kỳ 2017-2022).

Chiều 28/9, Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm TP Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội tổng kết hoạt động khóa I (nhiệm kỳ 2010-2017) và bàn phương hướng hoạt động khóa II (nhiệm kỳ 2017-2022).

Chiều 28/9, Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm TP Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội tổng kết hoạt động khóa I (nhiệm kỳ 2010-2017) và bàn phương hướng hoạt động khóa II (nhiệm kỳ 2017-2022).

Theo Ban tổ chức, Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm TP Đà Nẵng được thành lập từ tháng 12/2009, hiện Hiệp hội có 21 hội viên đơn vị đến từ 63 Hội viên là các doanh nghiệp, đến từ các trường đại học, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gia công phần mềm, truyền thông, đào tạo, tư vấn, thiết kế,… Hiệp hội cũng đã quy tụ nhiều đơn vị hàng đầu trong sản xuất gia công phần mềm và đào tạo nhân lực CNTT như: Công ty FSoft, AsNet, VBPO, Acxon Active, GreenGloabal, Unitech, Magrabit, Asian Tech,…
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội đã hoạt động tích cực trên tất cả các lĩnh vực như: xúc tiến đầu tư, đào tạo, tọa đàm với sinh viên về lĩnh vực CNTT-phần mềm, tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tham vấn ý kiến cho các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực CNTT và phầm mềm… nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển.
Đặc biệt là với vai trò của mình, Hiệp hội đã là cầu nối, giới thiệu với các tổ chức, doanh nghiệp CNTT, phần mềm hàng đầu trong nước và nước ngoài như Canada, Ixaren, Mỹ,…Phối hợp với Sở TT-TT làm việc với các Tập đoàn CNTT hàng đầu như: AMDoc, EON, Dicentral,…
Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT-TT TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng phát biểu tại Đại hộiÔng Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT-TT TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hiệp hội vẫn chưa phát huy hết vai trò trong việc liên kết, tạo dựng cơ hội hợp tác và phát triển xứng tầm cũng như cung ứng và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả.

Để tiếp tục phát huy vai trò của hiệp hội trong định hướng phát triển ngành công nghiệp phần mềm tại Đà Nẵng, trong nhiệm kỳ II (2017-2022), Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ các thành viên trong sản xuất, kinh doanh phần mềm; Bảo vệ quyền lợi các thành viên hiệp hội trong lĩnh vực bản quyền, sở hữu trí tuệ và tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; Tạo sự liên kết giữa các thành viên trong sản xuất và xuất khẩu phần mềm;…
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội sẽ phát triển tăng thêm 50% hội viên hiện có; tham gia tích cực các hoạt động CNTT, phần mềm; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư; nghiên cứu, tìm hiểu phần mềm; tiếp thị và quảng vá sản phẩm, dịch vụ;…
Tại Đại hội, Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng đã tổ chức bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hiệp hội nhiệm kỳ II (năm 2017-2022), thông qua Nghị quyết của Đại hội và phương hướng của Hiệp hội trong nhiệm kỳ mới.