Hà Nội trưng cầu ý kiến trực tuyến về loa phường

Hà Nội trưng cầu ý kiến trực tuyến về loa phường

VietTimes -- Theo Sở TT&TT Hà Nội, việc khảo sát, lấy ý kiến nhằm tham mưu UBND Hà Nội những định hướng phù hợp với từng loại hình thông tin cơ sở, củng cố hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền trên địa bàn thành phố.