Đà Nẵng Tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2016

VietTimes -- TP Đà Nẵng tiếp tục là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng PAR INDEX 2016 với kết quả 90,32% và cũng là địa phương duy nhất có chỉ số thuộc nhóm A của Bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2016.
Đà Nẵng Tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2016
Đà Nẵng Tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2016
Tại Hội nghị trực tuyến nhằm sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 (PAR INDEX 2016) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức diễn ra hôm 30/5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đối với các địa phương, kết quả được chia thành 4 nhóm A, B, C, D. Và TP Đà Nẵng tiếp tục là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng PAR INDEX 2016 với kết quả 90,32% và cũng là địa phương duy nhất có chỉ số thuộc nhóm A. Các địa phương thuộc nhóm B gồm: 13 đơn vị; 33 tỉnh, thành phố nằm trong nhóm C; nhóm D gồm 16 tỉnh, thành phố, xếp hạng từ vị trí thứ 48 đến vị trí thứ 63.
VietTimes, Đà Nẵng, đứng đầu bảng xếp hạng, PAR INDEX 2016, cải cách hành chínhTP Đà Nẵng tiếp tục là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng PAR INDEX 2016 với kết quả 90,32% và cũng là địa phương duy nhất có chỉ số thuộc nhóm A.

Ở kết quả chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ và cơ quan ngang bộ được chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất, đạt kết quả trên 80% gồm có: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại giao; Kế hoạch và Đầu tư. Nhóm thứ hai đạt kết quả từ trên 70% đến 80%, gồm: Nội vụ; Y tế; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Dân tộc; Thanh tra Chính phủ; Lao động - Thương binh và Xã hội.