Đà Nẵng tập trung 7 mục tiêu xúc tiến đầu tư trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong năm 2022, Đà Nẵng sẽ tập trung kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực, phục vụ công tác xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á trên nền tảng công nghệ cao, số hoá.
Một góc TP Đà Nẵng
Một góc TP Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 của TP Đà Nẵng với nhiều nội dung theo định hướng nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài có trọng tâm, trọng điểm, có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, quản trị hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, có tác động lan toả, kết nối chặt chẽ, hữu cơ với khu vực kinh tế trong nước.

Đà Nẵng sẽ tập trung thu hút đầu tư để đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, TP thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Đặc biệt, Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương sau dịch bệnh COVID-19 thông qua hoạt động quảng bá trực tuyến, đẩy mạnh thu hút làn sóng đầu tư từ các thị trường đầu tư truyền thống và tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ...; xây dựng giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị đứt gãy chuỗi cung ứng đầu vào và lao động; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, vừa kích thích tổng cầu trong ngắn hạn, vừa tạo ra năng lực cho nền kinh tế nhằm tăng trưởng trong dài hạn sau thời gian trì trệ bởi COVID-19…

Ngoài ra, các hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ tập trung kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực phục vụ công tác xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á, tiến tới mục tiêu TP biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị; Ưu tiên thu hút vốn FDI vào các lĩnh vực công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghiệp sinh học, vật liệu mới, các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ...

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 được thực hiện với 7 mục tiêu gồm: Phát triển, phục hồi kinh tế - xã hội gắn với vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm phục hồi tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh tiến độ các công trình động lực, trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo an ninh trật tự và đời sống nhân dân;

Xây dựng môi trường đầu tư có tính cạnh tranh cao, tận dụng và phát huy tối đa tiềm lực của địa phương trên nhiều phương diện để thu hút nhà đầu tư. Chú trọng các thị trường đầu tư truyền thống, chào đón các thị trường đầu tư tiềm năng mới;

Tập trung đáp ứng các nhu cầu của các nhà đầu tư về cơ chế, hạ tầng, nhân lực; Không ngừng đổi mới, đa dạng hóa cách thức tổ chức các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư để đạt kết quả cao, trọng tâm, trọng điểm và tránh lãng phí; Tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh liên kết kinh tế vùng, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao; Đảm bảo các hoạt động thu hút đầu tư sẽ đem lại kết quả phát triển kinh tế bền vững trong mối tương quan với xã hội và môi trường, gắn thu hút đầu tư với đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Để tổ chức thực hiện, UBND TP Đà Nẵng giao Sở KH&ĐT làm cơ quan đầu mối giúp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai Chương trình Xúc tiến đầu tư; giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022.