Đà Nẵng sẽ tổng điều tra kinh tế năm 2017

VietTimes -- Từ 15/3, Đà Nẵng sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại 4 khối, gồm: khối doanh nghiệp; khối hành chính, sự nghiệp; khối cá thể và khối tôn giáo.
Từ 15/3, Đà Nẵng sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2017
Từ 15/3, Đà Nẵng sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2017

UBND TP Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Đà Nẵng năm 2017 nhằm triển khai một số nội dung chỉ đạo của Chính phủ và bộ ngành. Tổng điều tra kinh tế nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phân bổ cơ sở, lao động theo từng địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu; tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP); bổ sung, cập nhật các số liệu và cơ sở dữ liệu…

Kết quả tổng điều tra được sử dụng làm cơ sở đánh giá sát thực kết quả phát triển của Đà Nẵng, làm căn cứ để đề ra định hướng và biện pháp thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng.

Hoạt động điều tra được chia thành 4 khối, gồm: khối doanh nghiệp; khối hành chính, sự nghiệp; khối cá thể và khối tôn giáo. Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại Đà Nẵng không bao gồm các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; các đoàn ngoại giao, đại sứ quán, lãnh sự quán nước ngoài, các tổ chức quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Và hoạt động điều tra sẽ bắt đầu từ ngày 15/3 tới.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị liên quan phải bảo đảm yêu cầu về nội dung chuyên môn, tiến độ thực hiện; đồng thời phải tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng điều tra hiểu rõ mục đích, ý nghĩ của cuộc tổng điều tra.