Đà Nẵng sẽ tăng cường quản lý Nhà nước về Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

VietTimes -- Sáng nay (26/10), Sở TT&TT TP Đà Nẵng và Cục Phát thanh truyền hình-Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã ký kết Chương trình hợp tác về quản lý nhà nước về Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục Trưởng Cục Phát thanh truyền hình-Thông tin điện tử và ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng tại lễ ký kết. Ảnh: Hồ Xuân Mai.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục Trưởng Cục Phát thanh truyền hình-Thông tin điện tử và ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng tại lễ ký kết. Ảnh: Hồ Xuân Mai.

Lễ ký kết được thực hiện nhằm tăng cường hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ trong công tác quản lý Nhà nước về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giữa Cục Phát thanh truyền hình-Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) và Sở TT&TT Đà Nẵng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo chỉ đạo của Bộ TT&TT và UBND TP Đà Nẵng.
Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT&TT TP Đà Nẵng hy vọng sự hợp tác giữa các bên sẽ góp phần thúc đẩy công tác quản lý nhà nước về tác quyền, vấn đề về trách nhiệm pháp lý đối với thông tin, cũng như xử lý các sai phạm của các đơn vị tổ chức liên quan đến nội dung thông tin và dữ liệu. Đặc biệt, sự kiện ký kết hợp tác đánh dấu mốc quan trọng trong việc xây dựng các cơ sở dữ liệu về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, làm nền tảng trong quản lý và xử lý sai phạm trong thời giai tới.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục Trưởng Cục Phát thanh truyền hình-Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đánh giá sự hợp tác của Đà Nẵng cũng như kết quả mà tỉnh đạt được trong lĩnh vực trong thời gian qua. Nhất là công tác xây dựng các chính sách phát triển, quản lý và hợp tác.
Theo ký kết, Cục Phát thanh truyền hình-Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) và Sở TT&TT TP Đà Nẵng sẽ cùng phối hợp trong công tác tham mưu xây dựng chính sách và quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Phối hợp trong công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm; Phối hợp xây dựng và chia sẻ thông tin, dữ liệu phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Hợp tác các lĩnh vực trong tâm cần tăng cường.