Đà Nẵng miễn tiền nước sinh hoạt cho đối tượng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

VietTimes – Chiều 26/5, UBND TP Đà Nẵng quyết định điều chỉnh giá nước sinh hoạt cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Đà Nẵng miễn phí tiền nước sinh hoạt cho các cơ sở cách ly tập trung và hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo

Đà Nẵng miễn phí tiền nước sinh hoạt cho các cơ sở cách ly tập trung và hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo

Theo đó, miễn 100% tiền sử dụng nước sạch (đã bao gồm tiền dịch vụ thoát nước) đối với các cơ sở được dùng làm nơi cách ly COVID-19 tập trung của TP theo hóa đơn của đơn vị cung cấp nước sạch.

Ngoài ra, miễn tiền sử dụng nước sinh hoạt tối đa 10m3/tháng và tiền dịch vụ thoát nước tương ứng với khối lượng nước sạch sinh hoạt đối với các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn TP.

Thời gian áp dụng miễn giảm trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm