Đà Nẵng: Hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19

VietTimes -- Sáng 11/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã chuẩn bị hơn 308,7 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng, hộ gia đình trên địa bàn TP bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Các hộ tiểu thương buôn bán tại chợ Hàn
Các hộ tiểu thương buôn bán tại chợ Hàn

Các đối tượng gặp khó khăn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng dự kiến hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng khác, ngoài quy định của Trung ương, áp dụng trong 3 tháng (từ tháng 4/2020 - 6/2020). Cụ thể: Thân nhân của người có công cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên theo Nghị quyết của HĐND TP được hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng; Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn TP được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 sẽ được hỗ trợ mức 250.000 đồng/khẩu/tháng;

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi, người đơn thân, người cao tuổi theo Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND của HĐND TP mở rộng ngoài quy định của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; Bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị quyết số 196/2018/NQ-HĐND của HĐND TP; Người ngừng hưởng chế độ mất sức lao động có thời gian công tác thực tế dưới 15 năm hết tuổi lao động có hoàn cảnh khó khăn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UB của UBND YP,… được hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện dự kiến là 308,731 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương dự kiến là 83,640 tỷ đồng, nguồn ngân sách của Đà Nẵng dự kiến là 225,091 tỷ đồng.