Đà Nẵng dừng giao dịch BĐS ở bán đảo Sơn Trà

VietTimes -- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa có văn bản gửi các Sở chuyên ngành liên quan tạm dừng thực hiện các thủ tục giao dịch BĐS liên quan đến các dự án tại bán đảo Sơn Trà.
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các Sở chuyên ngành liên quan tạm dừng thực hiện các thủ tục giao dịch BĐS liên quan đến các dự án tại bán đảo Sơn Trà.
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các Sở chuyên ngành liên quan tạm dừng thực hiện các thủ tục giao dịch BĐS liên quan đến các dự án tại bán đảo Sơn Trà.
Theo văn bản, việc ra chỉ đạo nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà. 
Vì vậy, để đảm bảo phục vụ công tác thanh tra, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tư pháp, Sở TN-MT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Văn phòng công chứng tạm thời chưa giải quyết các thủ tục liên quan đến các giao dịch bất động sản có liên quan (gồm chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, chuyển nhượng vốn…) đối với các dự án tại khu vực bán đảo Sơn Trà đến khi có văn bản thu hồi, hủy bỏ nội dung văn bản này.
Bên cạnh đó, trong phạm vi quyền được giao Sở Tư pháp, Tài nguyên - môi trường, Cục Thuế TP thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc nội dung trên.