Đà Nẵng đưa ra 3 kịch bản kinh tế cuối năm 2021 và năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đà Nẵng vừa đưa ra kịch bản tăng trưởng kinh tế trong năm 2022 với 3 phương án tăng trưởng GRDP từ 4,9% đến 8,11%, tuỳ vào diễn biến kinh tế chung của thế giới và dịch COVID-19.
Tuyến đường du lịch ven biển Đà Nẵng
Tuyến đường du lịch ven biển Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng vừa đưa ra kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội TP trong bối cảnh mới của dịch COVID-19, với mục tiêu xây dựng các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả địch COVID-19. Trên cơ sở, đó từng bước ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch.

Kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (quý IV năm 2021) phục hồi kinh tế - xã hội đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phấn đấu năm 2021 đạt quy mô GRDP bằng năm 2020; giai đoạn 2 (6 tháng đầu năm 2022) phục hồi kinh tế - xã hội phù hợp theo cấp độ dịch; giai đoạn 3 (từ tháng 7/2022 đến hết năm 2023) phát triển kinh tế - xã hội.

Với những diễn biến kiểm soát dịch, Đà Nẵng đưa ra kịch bản tăng trưởng kinh tế cho quý IV và cả năm 2021 như sau: Kịch bản 1 (dịch còn diễn biến khá phức tạp) có tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV/2021 giảm 2,33% so với cùng kỳ 2020; GRDP năm 2021 giảm 1,5% so với năm 2020; Kịch bản 2 (khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến nhưng được kiểm soát ở nguy cơ thấp, các ngành kinh tế có điều kiện để phục hồi sản xuất kinh doanh) có tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV/2021 đạt 1,25% so với cùng kỳ 2020; GRDP năm 2021 giảm 0,51% so với năm 2020; Kịch bản 3 (khi tình hình dịch bệnh được khống chế tốt và kiểm soát chặt chẽ, các ngành kinh tế có khả năng phục hồi tốt) có tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV/2021 đạt 3,46% so với cùng kỳ 2020; GRDP năm 2021 tăng 0,11% so với năm 2020.

Với kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022 và định hướng năm 2023, Đà Nẵng đưa ra 3 phương án. Phương án tăng trưởng thấp với dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 4,9% so với năm 2021; Phương án tăng trưởng trung bình có tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 6,2% so với năm 2021; Phương án tăng trưởng cao với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 8,11% so với năm 2021, do tình hình dịch bệnh được khống chế tốt, kinh tế quốc tế và cả nước phát triển trở lại bình thường, một số ngành dịch vụ phát triển mạnh, lượng khách du lịch đến địa phương có xu hướng tăng cao.

Để đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh tế đặt ra, trước mắt, Đà Nẵng xác định nguồn lực chủ yếu tập trung cho công tác phòng chống dịch, hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế TP được huy động từ ngân sách nhà nước và nguồn lực đầu tư toàn xã hội.

Đặc biệt, ngân sách nhà nước ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, công tác phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội, đầu tư công, phát huy vai trò của đầu tư công để tạo tác động lan tỏa, dẫn dắt và kích thích tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.

Trường hợp cần thiết, huy động các nguồn lực hợp pháp khác (phát hành trái phiếu, vay ưu đãi) để có nguồn đáp ứng nhu cầu đầu tư công, phục hồi kinh tế nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phục hồi lại toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục phát triển ngành nghề, sản phẩm, mở rộng thị trường, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã hội, tăng thu ngân sách...