Đà Nẵng: Đưa năng lực CNTT vào tiêu chí bổ nhiệm lãnh đạo cấp phường xã

VietTimes -- UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quy định, yêu cầu lãnh đạo UBND phường, xã phải đảm bảo năng lực và khả năng ứng dụng CNTT mới quy hoạch, bổ nhiệm.
Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo cấp phường xã phải đảm bảo năng lực và khả năng ứng dụng CNTT mới quy hoạch và bổ nhiệm
Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo cấp phường xã phải đảm bảo năng lực và khả năng ứng dụng CNTT mới quy hoạch và bổ nhiệm
Nội dung được nêu rõ trong Quy định về việc thực hiện mô hình phường, xã điện tử và trách nhiệm các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nhằm hiện đại hóa quá trình hoạt động, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính của UBND các phường, xã thuộc TP Đà Nẵng vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành.
Bên cạnh tiêu chí nêu trên, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận huyện thực hiện gửi liên thông văn bản chỉ đạo, điều hành từ UBND các quận, huyện đến UBND các phường xã trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Và tiến đến không gửi văn bản giấy vào năm 2018; thực hiện tiếp nhận và xử lý 100% văn bản đến được gửi liên thông từ các UBND phường, xã.
Đối với mô hình phường, xã điện tử, Quy định cũng nêu rõ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND phường, xã phải có ít nhất 6 quầy giao dịch, trong điều kiện đủ diện tích thì khuyến khích thêm quầy tư vấn, hướng dẫn về thủ tục, trường hợp không đủ diện tích hoặc số lượng giao dịch không lớn thì bố trí ít nhất 4 quầy.
Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống mạng thống nhất tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả với các bộ phận chức năng, lãnh đạo UBND phường, xã đảm bảo cho việc quản lý, điều hành và phục vụ; Sử dụng các ứng dụng hệ thống một cửa điện tử, phần mềm quản lý chuyên ngành chung theo quy định của UBND TP Đà Nẵng tại địa chỉ: http://egov.danang.gov.vn;...