Đà Nẵng diễn tập thực chiến bảo vệ các hệ thống đang hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
VietTimes – Diễn tập thực chiến trên hệ thống thật của Đà Nẵng, không có kịch bản trước nhưng được quy định về mục tiêu, đối tượng tham gia, công cụ sử dụng, mức độ khai thác và thời gian diễn ra nhằm hạn chế rủi ro.
Phó Giám đốc VNCERT/CC Lê Công Phú thông tin về tình hình an toàn thông tin mạng. (Ảnh: Thu Hà).
Phó Giám đốc VNCERT/CC Lê Công Phú thông tin về tình hình an toàn thông tin mạng. (Ảnh: Thu Hà).

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) vừa tổ chức Diễn tập thực chiến ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin tại thành phố Đà Nẵng.

Ông Lê Công Phú - Phó Giám đốc Trung tâm VNCERT/CC nhấn mạnh bên cạnh việc đầu tư vào công nghệ thì các hoạt động diễn tập thực chiến cần được duy trì thường xuyên, qua đó kinh nghiệm xử lý sự cố của đội ứng cứu sự cố được cọ sát, rèn luyện và cải tiến nâng cao, đồng thời những sai sót và hạn chế về công nghệ, quy trình được phát hiện kịp thời để tinh chỉnh. Nâng cao năng lực tổng thể, sẵn sàng ứng phó trước các cuộc tấn công trong thực tế.

Ông Lê Sơn Phong - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết: An toàn thông tin mạng là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo ra hạ tầng bền vững trong suốt quá trình xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số. Đà Nẵng đã thành lập Tiểu ban An toàn thông tin và Đội ứng cứu xử lý sự cố an ninh mạng với các thành viên chuyên trách, hình thành Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin thành phố và tổ chức các hoạt động điều phối ứng cứu sự số an toàn thông tin trên địa bàn thành phố.

Diễn tập thực chiến thực hiện trên hệ thống thật của thành phố, không có kịch bản trước nhưng được quy định về mục tiêu, đối tượng tham gia, công cụ sử dụng, mức độ khai thác và thời gian diễn ra nhằm hạn chế rủi ro.

Tham gia diễn tập có đại diện của Lữ đoàn 3 - Bộ Tư lệnh 86, Công an thành phố, đại diện các Sở TT&TT khu vực miền Trung, các cán bộ chuyên trách CNTT và ATTT của các cơ quan

Tham gia diễn tập có đại diện của Lữ đoàn 3 - Bộ Tư lệnh 86, Công an thành phố, đại diện các Sở TT&TT khu vực miền Trung, các cán bộ chuyên trách CNTT và ATTT của các cơ quan

Các đội tấn công sẽ triển khai các phương thức tấn công đối với mô hình hệ thống được lựa chọn và đội phòng thủ sẽ tổ chức các giải pháp ứng phó trước các sự cố tấn công vào các hệ thống thông tin của thành phố. Các đội tấn công bao gồm các cán bộ an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị và triển khai các phương thức tấn công tuân thủ theo Quy chế, nội quy diễn tập do Ban Tổ chức ban hành. Các đội phòng thủ bao gồm các cán bộ kỹ thuật, Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin của thành phố.

Thông qua hoạt động diễn tập, các đội ngũ ứng cứu sự cố có cơ hội được thực hành các công cụ, giải pháp đã biết vào thực tế thực hiện tấn công và phòng thủ, bảo vệ các hệ thống thông tin đang vận hành của thành phố. Hoạt động này thường xuyên sẽ giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự. Diễn tập thực chiến giúp phát hiện kịp thời các điểm yếu, lỗ hổng của hệ thống kỹ thuật, của các quy trình đang được áp dụng, cũng như sai sót, hạn chế của các công nghệ đang sử dụng.

Được biết, trong nhiều năm qua, VNCERT/CC luôn đồng hành cùng Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng trong các hoạt động đào tạo, diễn tập an toàn thông tin. Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng là đơn vị đứng đầu các địa phương trên cả nước trong bảng xếp hạng chỉ số về chuyển đổi số năm 2021.