Đà Nẵng ban hành quy chế Khảo sát mức độ hài lòng của người dân

VietTimes -- UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành “Quy định về cơ chế sử dụng thông tin thu thập từ kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công”. 

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quy chế Khảo sát mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quy chế Khảo sát mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công

Cụ thể, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các công chức, phòng ban chuyên môn công khai kết quả khảo sát, các biện pháp xử lý trên website của cơ quan, đơn vị đến đông đảo người dân cùng biết và thấy được những đóng góp của mình có ý nghĩa đối với việc cải cách nền hành chính.
Để thực hiện khảo sát, UBND TP giao Trung tâm Thông tin Dịch vụ công tiến hành kháo sát độc lập và khảo sát ngẫu nhiên mỗi đơn vị từ 20% đến 30% số lượng khảo sát trực tuyến trên website http://www.cchc.danang.gov.vn và báo cáo việc phúc tra khảo sát về Sở Nội vụ. 
Giao Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội TP Đà Nẵng tiến hành khảo sát độc lập theo kế hoạch được phê duyệt, báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện khảo sát đúng theo thời gian quy định. 
Đồng thời, Trung tâm Thông tin Dịch vụ công và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng sẽ tiến hành mở mục "Khảo sát hài lòng" trên website đơn vị và công khai toàn bộ kết quả khảo sát độc lập do đơn vị tiến hành triển khai. 
UBND TP cũng quy định quy trình sử dụng cơ chế thông tin khảo sát hài lòng hàng 5 thành các bước cụ thể. Trong đó, Sở Nội vụ là đầu mối tổng hợp dữ liệu khảo sát trên toàn địa bàn thành phố, gửi đến các cơ quan, đơn vị được khảo sát chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả khảo sát từ các đơn vị gửi về. Riêng đối với dữ liệu tổng hợp kết quả khảo sát hài lòng trên website http://cchc.danang.gov.vn và sẽ được tổng hợp gửi về đơn vị trước ngày 20/1 hàng năm.
Cán bộ công chức và các cơ quan hành chính công sẽ được đánh giá chất lượng bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyếnCán bộ công chức và các cơ quan hành chính công sẽ được đánh giá chất lượng bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để nâng cao chất lượng

Trên cơ sở số liệu khảo sát hài lòng (trực tuyến và trực tiếp) do các đơn vị tiến hành khảo sát cung cấp, thủ trưởng cơ quan đơn vị nghiên cứu số liệu khảo sát chưa hài lòng hoặc ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân, có hình thức phản hồi với đơn vị tiến hành khảo sát về một số nội dung chưa thống nhất theo kết quả khảo sát. 

Thời hạn chậm nhất gửi phản hồi là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả khảo sát. Đơn vị tiến hành điều tra khảo sát có trách nhiệm cung cấp, giải trình các nội dung liên quan trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản phản hồi. 
Đối với những ý kiến chưa hài lòng liên quan đến trang thiết bị, các chi phí không chính thức, thái độ của cán bộ công chức trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ, trong vòng 5 ngày làm việc, đơn vị phải đề xuất và triển khai giải pháp khắc phục trên thực tế, gửi về Sở Nội vụ để theo dõi. Đối với những ý kiến chưa hài lòng liên quan đến quy trình, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, trong vòng 15 ngày làm việc, đơn vị đề ra các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục ban hành văn bản, trong đó phân công cụ thể phòng ban, cá nhân và thời gian thực hiện. 
Thời hạn báo cáo kết quả triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, xử lý các phản ánh kiến nghị của tổ chức công dân thông qua kết quả khảo sát hài lòng định kỳ trước 15/6 và 15/12 hàng năm. Định kỳ trước 30/1, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp báo cáo kết quả của việc triển khai, chấn chỉnh công tác khảo sát mức độ hài lòng trình UBND TP xem xét.
Lưu tin
Có thể bạn quan tâm
Báo chí trong nỗ lực "tự cứu mình"

Báo chí trong nỗ lực "tự cứu mình"

VietTimes – Trước sức ép từ mạng xã hội, báo chí cần phải chuyển đổi số - bao gồm một quy trình sản xuất mới, hướng tới những nhu cầu riêng biệt, phân phối nội dung hiệu quả hơn và tạo được doanh thu lớn hơn.