Đã có kết quả điều tra thực trạng tình hình KT-XH của 53 dân tộc thiểu số

VietTimes -- Ngày 29/9, Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả Điều tra thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015.
Tổng Cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm phát biểu tại Hội nghị
Tổng Cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm phát biểu tại Hội nghị

Theo kết quả, tính đến 1/7/2015, toàn quốc có 30.945 địa bàn vùng dân tộc (trong đó, khu vực thành thị chiếm 11%, khu vực nông thôn chiếm 89%). Cuộc tổng điều tra được thực hiện tại 51 tỉnh, thành có địa bàn điều tra (trong đó Hà Tĩnh là địa phương có số địa bàn điều tra ít nhất và Sơn La có số địa bàn cao nhất cả nước).

Hiện nay, dân số DTTS là 13,39 triệu người, chiếm khoảng 14,6% dân số trung bình cả nước năm 2015 (91,71 triệu người). Về cơ cấu giới tính, tại vùng DTTS, tỉ lệ nam đông hơn nữ (nam chiếm 50,3%, nữ chiếm 49,7%).

Tốc độ tăng dân số DTTS giai đoạn 2009 – 2015 là 1,55%, cao hơn 0,42% mức tăng bình quân năm dân số cả nước nói chung. Đại đa số người DTTS (89,6%) sống ở khu vực nông thôn, cao hơn hẳn so với dân số cả nước (66,1%).

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lân cho biết: Cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng KT – XH của 53 DTTS năm 2015 được thực hiện thành công vì đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo rất sát sao từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, từ trung ương đến địa phương, từ Lãnh đạo UBDT cũng như các đơn vị chức năng, cán bộ điều tra, giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ.

Những kết quả thu được từ cuộc điều tra sẽ là căn cứ quan trọng để UBDT tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xây dựng chính sách, kế hoạch và đề ra những quyết sách phù hợp nhằm cải thiện đời sống, nâng cao trình độ phát triển KT – XH vùng đồng bào các DTTS, góp phần giữ gìn trật tự, ổn định xã hội, an ninh, quốc phòng.