Bội chi ngân sách ở mức 154,2 nghìn tỷ đồng

VietTimes -- Tính đến 15/9/2016, tổng thu ngân sách Nhà nước trong năm 2016 ước đạt 665,2 nghìn tỷ đồng, tổng chi ngân sách ước tính là 819,4 nghìn tỷ đồng. Tính chung, bội chi ngân sách đang ở mức 154,2 nghìn tỷ đồng.
Riêng tháng 9, bội chi ngân sách tăng tới 42,7 nghìn tỷ đồng, bằng 40% của cả 8 tháng trước đó
Riêng tháng 9, bội chi ngân sách tăng tới 42,7 nghìn tỷ đồng, bằng 40% của cả 8 tháng trước đó

Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2016 ước tính đạt 665,2 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 536,3 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3%; thu từ dầu thô đạt 28,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 97,4 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6%.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2016 ước tính đạt 819,4 nghìn tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 130,2 nghìn tỷ đồng, bằng 51,1%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 574,2 nghìn tỷ đồng, bằng 69,7%; chi trả nợ và viện trợ đạt 109,8 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8%.

Cân đối thu chi, tính đến 15/9/2016, bội chi ngân sách nhà nước đã lên đến 154,2 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, 8 tháng đầu năm con số này chỉ là 111.5 nghìn tỷ đồng. Như vậy, riêng trong tháng 9, bội chi ngân sách tăng tới 42,7 nghìn tỷ đồng, bằng 40% của cả 8 tháng trước đó.