Đã có gần 40% doanh nghiệp thực hiện đăng ký thành lập qua mạng

VietTimes -- Quý II/2017, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của cả nước là 39,8% (tỷ lệ này trong quý I/2017 là 31,7% - PV); trong đó, Hà Nội đạt tỷ lệ 65,9% và TP.HCM đạt tỷ lệ 51,5% (các con số tương ứng trong quý I/2017 là 62,03% và 42,29%).
Tỷ lệ đăng ký đầu tư qua mạng tính đến cuối năm ngoái đã đạt 46,5%. Ảnh: Internet
Tỷ lệ đăng ký đầu tư qua mạng tính đến cuối năm ngoái đã đạt 46,5%. Ảnh: Internet

Riêng với TP.HCM, địa phương này có triển khai một kênh đăng ký qua mạng riêng, trong quý II/2017, đã có tổng số 7.565 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã đăng ký thành công, chiếm 12,6% tổng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cũng cho hay, về tỷ lệ đăng ký đầu tư qua mạng điện tử, trong quý II/2017 có 5.177 hồ sơ, trong đó số hồ sơ kê khai qua mạng đạt 2.042 hồ sơ, đạt tỷ lệ 39,4%.

Những con số trên được công bố trong báo cáo mới nhất của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử. Cũng theo báo cáo này, Bộ KH&ĐT là 1 trong 7 cơ quan đã hoàn thành 100% nhiệm vụ cụ thể được Chính phủ giao, cùng với 6 cơ quan khác là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước.
Đối với nhiệm vụ thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư qua mạng điện tử, không chỉ hoàn thành trước thời hạn mà các chỉ tiêu đạt được trong năm 2016 đều vượt chỉ tiêu Chính phủ yêu cầu. Cụ thể, số liệu lũy kế của cả năm 2016, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của cả nước là 14%, của Hà Nội là 18% và của TP.HCM là 25,37%. Tỷ lệ đăng ký đầu tư qua mạng tính đến cuối năm ngoái đã đạt 46,5%.

Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ: công bố đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn; Cung cấp trực tuyến dữ liệu, thông tin về doanh nghiệp tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại trang web https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Đối với nhiệm vụ chủ trì tổ chức thực hiện đấu thầu mua sắm công qua mạng, theo số liệu thống kê của Bộ KH&ĐT, tỷ lệ gói thầu chào hàng cạnh tranh thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đến hết quý II/2017 đạt 10%; và tỷ lệ gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trên toàn quốc đạt 8,6%. Trong quý I/2017, các tỷ lệ này lần lượt là 9,8% và 6,5%.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử, tại Nghị quyết 61 được ban hành ngày 12/7 vừa qua về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 36a, nhất là việc hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết; tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 846 ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.