Cuối 2020: 100% siêu thị tại Đà Nẵng chấp nhận thanh toán thẻ

VietTimes -- Đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán sẽ ở mức thấp hơn 10%; phát triển thanh toán bằng thẻ tại 100% các siêu thị, trung tâm thương mại.
Đến năm 2020, toàn thị trường có trên 300.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS được lắp đặt với số lượng giao dịch đạt khoảng 200 triệu giao dịch/năm.
Đến năm 2020, toàn thị trường có trên 300.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS được lắp đặt với số lượng giao dịch đạt khoảng 200 triệu giao dịch/năm.

Để đảm bảo tiến trình thanh toán không dùng tiền mặt, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng nghiên cứu và triển khai kịp thời các nội dung, nhiệm vụ của Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 tại địa bàn TP Đà Nẵng.

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Cục Thuế thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu lồng ghép các nội dung về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt vào các Đề án, dự án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và các cơ quan, đơn vị.

Được biết, Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 được Chính phủ phê duyệt tại QĐ số 2545/QĐ-TTg. Mục tiêu của Đề án là đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%; phát triển mạnh thanh toán thẻ qua các thiết bị chấp nhận thẻ tại các điểm bán; nâng dần số lượng, giá trị giao dịch thanh toán thẻ qua các thiết bị chấp nhận thẻ.

Đến năm 2020, toàn thị trường có trên 300.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS được lắp đặt với số lượng giao dịch đạt khoảng 200 triệu giao dịch/năm. Thúc đẩy thanh toán điện tử trong thương mại điện tử, thực hiện mục tiêu của Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 (100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng). 

Bên cạnh đó, tập trung phát triển một số phương tiện và hình thức thanh toán mới, hiện đại, phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần thúc đẩy Tài chính toàn diện (Financial Inclusion); tăng mạnh số người dân được tiếp cận các dịch vụ thanh toán, nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70% vào cuối năm 2020.