Công nghệ máy chiếu kết hợp với múa

Viettimes -- Công nghệ trình chiếu với tầng số cao, với hình ảnh Visual 3D kết họp với nghệ thuật múa, tạo lên nghệ thuật gây đầy ấn tượng. Hai sự kết họp hỗ trợ nhau mang lại cảm giác lạ cho người xem.

Công nghệ máy chiếu kết hợp với múa

Công nghệ máy chiếu kết hợp với múa