Có thể thành lập Tổ công tác để kiểm tra kết luận của các Bộ trưởng

VietTimes -- Ngày 4/10, trong Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9, các thành viên Chính phủ đã nghe Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Phiên họp thường kỳ tháng 9/2016 của Chính phủ- (Ảnh: TTXVN).
Phiên họp thường kỳ tháng 9/2016 của Chính phủ- (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ, các kết luận và chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.

Hiệu quả ngày càng có chuyển biến rõ nét khi có hơn 3.300 nhiệm vụ đã hoàn thành, tăng 45% so với tháng 8, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, số nhiệm vụ chưa thực hiện quá hạn chỉ chiếm 4,2%.

Đồng thời, Thủ tướng cho rằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ trưởng cũng có thể thành lập các Tổ công tác để kiểm tra những việc mà Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đã kết luận để đảm bảo các nội dung được thực thi nghiêm túc trong thực tế.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, nếu vì lý do khách quan chưa thể thực thi được nhiệm vụ thì phải báo cáo ngay cho Thủ tướng, Phó Thủ tướng, tránh tình trạng điều hành không hiệu quả đổ lỗi cho yếu tố khách quan.