[Infographics] Chín thủ tục về nông nghiệp sẽ thực hiện “một cửa“

Từ 1/10/2016, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu giải quyết 9 thủ tục hành chính hoàn toàn trên hệ thống “một cửa quốc gia,” bỏ hẳn việc giải quyết hồ sơ giấy.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 Inforgraphic 9 thủ tục hành chính thực hiện 1 cửa từ 1/10 Nguồn TTXVN