Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Vương quốc Anh thử nghiệm công nghệ Blockchain để lưu trữ hồ sơ

Cơ quan lưu trữ chính thức của Chính phủ Anh, Lưu trữ Quốc gia (National Archives -TNA) sẽ sử dụng công nghệ blockchain để thiết lập cách thức xác minh tính chính xác của các tài liệu lưu trữ.

Cơ quan lưu trữ chính thức của Chính phủ Anh, Lưu trữ Quốc gia (National Archives -TNA) sẽ sử dụng công nghệ blockchain để thiết lập cách thức xác minh tính chính xác của các tài liệu lưu trữ.

Dự án được gọi là ARCHANGEL là một trong ba dự án blockchain mà Đại học Surrey đã thắng, hai dự án còn lại là về bỏ phiếu và chăm sóc sức khỏe.

Lưu trữ kỹ thuật số đầy thử thách

Lưu trữ kỹ thuật số là một thách thức vì các tệp tin máy tính liên tục thay đổi và trở nên lỗi thời, trên blog của lưu trữ quốc gia cho hay. Ví dụ, một tệp kỹ thuật số từ cuối những năm 1990 sẽ yêu cầu di chuyển nội dung sang định dạng tệp mới để làm cho tệp có thể truy cập được trong tương lai.

Một vấn đề là bất kỳ tập tin nào có thể thay đổi được cũng có thể bị thay đổi với thông tin không chính xác, làm suy yếu tính chính xác của các thông tin được ghi lại.

ARCHANGEL, được tài trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Vật lý và Kỹ thuật và được hỗ trợ bởi Đại học Surrey, Viện Dữ liệu Mở Vương quốc Anh và Lưu trữ Quốc gia, sử dụng công nghệ blockchain để cho phép lưu trữ đăng ký giá trị hàm băm của tài liệu vào blockchain cấp quyền. Các thay đổi đối với blockchain sẽ chỉ được thực hiện bởi các bên được ủy quyền.

Tạo đường cho việc kiểm toán

Một bản ghi được thay đổi đúng cách sẽ có các giá trị hàm băm (hash) được đăng ký trên blockchain. Cũng sẽ có một đường kiểm toán cho biết tài liệu đã được thay đổi như thế nào. Thuật toán mã hóa được sử dụng để xác minh bản ghi.

Sổ cái sẽ được duy trì một cách cộng tác, theo đó sổ cái sẽ được phân phối trên các cơ quan lưu trữ ở Vương quốc Anh và trên toàn cầu.

Trong khi ARCHANGEL đầy đủ chức năng, nó vẫn là một nguyên mẫu được xây dựng trên hạ tầng nền tảng Ethereum, theo một bản tóm tắt của dự án trong Thư viện Đại học Cornell. Hàm băm nội dung đang được thực hiện bằng cách sử dụng băm nhị phân chuẩn (ví dụ SHA-256).

Các kiến trúc sư dự án đã lưu ý trong bản tóm tắt của Đại học Cornell rằng có sự quan tâm đến hàm băm đặc biệt đối với các loại tài liệu cụ thể như PDF, hình ảnh và video. Video cung cấp khả năng trích xuất các hàm băm nhận biết nội dung của tài liệu được quét nhạy cảm với giả mạo nhưng miễn nhiễm với các yếu tố như thiết bị chụp ảnh hoặc chiếu sáng.

Nhóm nghiên cứu cũng đang xem xét việc tích hợp tiêu chuẩn PROV được đề xuất bởi W3C cho các phiên bản tài liệu vì các khối có thể được thêm vào chỉ khi để thay thế nội dung trước đó từ một blockchain.

Dự án sử dụng hợp đồng thông minh để ghi vào blockchain, nhưng không phải để tìm kiếm hoặc xác minh. Những khả năng như vậy có thể được khám phá trong tương lai.

Tại thời điểm hiện tại, niềm tin vào tính toàn vẹn của tài liệu dựa trên danh tiếng thể chế của một cơ quan tập trung như một trường đại học hoặc cơ quan lưu trữ của chính phủ quốc gia, bản tóm tắt Cornell lưu ý.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/internet/blockchain/co-quan-luu-tru-quoc-gia-vuong-quoc-anh-thu-nghiem-cong-nghe-blockchain-de-luu-tru-ho-so-168413.ict