Cơ quan báo chí siết chặt quản lý nội dung trên fanpage

VietTimes -- Một số cơ quan báo chí mở fanpage facebook nhưng chưa có cơ chế kiểm duyệt các ý kiến bình luận, để một số đối tượng lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ uy tín, danh dự lãnh đạo cấp cao, gây dư luận xấu trên không gian mạng.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí cần tăng cường quản lý nội dung thông tin trên trang fanpage.
Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí cần tăng cường quản lý nội dung thông tin trên trang fanpage.

Cục Báo chí, Bộ TT&TT vừa có công văn số 779/CBC-TTPC ngày 1/7/2016 do Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc ký, gửi các cơ quan báo chí về việc tăng cường quản lý nội dung thông tin trên trang fanpage facebook.

Để đảm bảo hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên các trang fanpage của cơ quan báo chí tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Cục Báo chí yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên fanpage chính thức của cơ quan mình, không để các đối tượng xấu lợi dụng bình luận, tuyên truyền xuyên tạc, gây dư luận xấu.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí và các cá nhân được giao trực tiếp quản trị, điều hành fanpage, thực hiện yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, quản lý chặt chẽ nội dung, tuân thủ nghiêm các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ TT&TT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội và các quy định khác của pháp luật.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng của Bộ TT&TT sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp cung cấp nội dung vi phạm trên môi trường mạng.