Có nhà, đất đề huề nhưng hàng trăm công chức Đà Nẵng vẫn thuê ở nhà chung cư theo chế độ

VietTimes -- Qua kiểm tra 1.324 hồ sơ, cơ quan chức năng phát hiện có 495 trường hợp CBCCVC có sở hữu nhà ở và đất nhưng vẫn thuê nhà chung cư, 132 trường hợp chuyển đổi chung cư trái quy định, 25 trường hợp nợ tiền thuê trên 3 tháng, 155 trường hợp chưa gia hạn hợp đồng thuê chung cư, 98 trường hợp ở không đúng đối tượng,…
Qua kiểm tra 1.324 hồ sơ, cơ quan chức năng Đà Nẵng phát hiện có 495 trường hợp CBCCVC có sở hữu nhà ở và đất nhưng vẫn thuê nhà chung cư.
Qua kiểm tra 1.324 hồ sơ, cơ quan chức năng Đà Nẵng phát hiện có 495 trường hợp CBCCVC có sở hữu nhà ở và đất nhưng vẫn thuê nhà chung cư.

UBND TP Đà Nẵng vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc sở hữu Nhà nước của TP Đà Nẵng của đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn.

Qua kiểm tra đối với 1.324 hồ sơ, cơ quan chức năng phát hiện có 132 trường hợp chuyển đổi chung cư trái quy định, không có văn bản đồng ý của UBND TP mà do Giám đốc Công ty Quản lý nhà chung cư bút phê; 25 trường hợp nợ tiền thuê trên 3 tháng nhưng Công ty quản lý không chấm dứt hợp đồng và kiến nghị thu hồi; 155 trường hợp chưa gia hạn hợp đồng thuê chung cư khi đến hạn; 98 trường hợp ở không đúng đối tượng và không ở thường xuyên nhưng công ty quản lý không chấm dứt hợp đồng, kiến nghị thu hồi.

Đặc biệt, kết quả rà soát tình trạng nhà đất của 1.324 trường hợp CBCCVC được thuê nhà chung cư có đến 495 trường hợp CBCCVC có sở hữu nhà ở và đất trên địa bàn TP Đà Nẵng nhưng vẫn thuê nhà chung cư. Cụ thể, 169 trường hợp đang thuê chung cư nhưng đang sở hữu nhà ở; 55 trường hợp có sở hữu từ 2 thửa đất trở lên; 250 trường hợp sở hữu 1 thửa; 20 trường hợp sở hữu từ 1 hoặc nhiều thửa đất trên địa bàn.

Bên cạnh đó, kết quả đối chiếu rà soát với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thì có 181 trường hợp CBCCVC thuê nhà chung cư thì có 181 trường hợp có nhà, đất trên địa bàn quận huyện nhưng  không ra foats được; 144 trường hợp không kê khai đúng thực tế hoặc không kê khai về tình trạng nhà ở, đất ở thuộc sở hữu của mình…

Trước sự việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện nghiêm việc xem xét điều kiện, tiêu chuẩn được bố trí căn hộ và rà soát chặt chẽ tình trạng nhà ở, đất ở của đối tượng xin thuê căn hộ trước khi tham mưu cho Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư TP theo đúng quy định pháp luật; phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát tất cả các trường hợp đã nêu, tham mưu cho UBND TP ra quyết định thu hồi căn hộ chung cư. Đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Sở Xây dựng trong việc theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra đối với công tác quản lý nhà chung cư.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có CBCCVC đang thuw chung cư thuộc sở hữu nhà nước tiến hành tổ chức kiểm điểm đối với cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức cho người khác ở sai quy định; kiểm điểm về việc kê khai không đúng thực tế hoặc không kê khai về tình trạng nhà ở và đất ở thuộc sở hữu riêng của mình.