Cơ chế một cửa quốc gia sẵn sàng 33 thủ tục hành chính

VietTimes -- Ngoài thủ tục thông quan hàng hóa (Bộ Tài chính), có 33 thủ tục hành chính của 9 bộ, ngành đã thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý tính đến 15/9/2016 là hơn 165.000 bộ với sự tham gia của khoảng 7.598 doanh nghiệp.

Cơ chế một cửa quốc gia là một hệ thống tích hợp, bao gồm: Cổng thông tin một cửa quốc gia, hệ thống thông quan của cơ quan Hải quan, các hệ thống cấp phép của Bộ Công Thương, hệ thống thông tin của Bộ Giao thông vận tải.
Cơ chế một cửa quốc gia là một hệ thống tích hợp, bao gồm: Cổng thông tin một cửa quốc gia, hệ thống thông quan của cơ quan Hải quan, các hệ thống cấp phép của Bộ Công Thương, hệ thống thông tin của Bộ Giao thông vận tải.

Cơ chế một cửa quốc gia là một hệ thống tích hợp gồm Cổng thông tin Hải quan một cửa quốc gia, hệ thống thông quan của cơ quan Hải quan, các hệ thống cấp phép của Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và một số Bộ khác. Ngày 8/9/2015, đã diễn ra lễ công bố chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN. Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia, việc thực hiện thành công Cơ chế một cửa quốc gia được coi như là một công cụ chính của các cơ quan Chính phủ trong tạo thuận lợi cho thương mại và vận tải quốc tế.

Trong Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hệ thống Hải quan  điện tử, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân  hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm  và các dịch vụ khác có liên quan.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, đây là 1 trong 5 nhiệm vụ Chính phủ giao, hiện vẫn đang được Bộ Tài chính triển khai thực hiện.

Cụ thể, về việc hoàn thiện hệ thống Hải quan điện tử, Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Hải quan bảo đảm quản lý, vận hành hệ thống VNACCS/VCIS. Tới nay, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với phía Nhật Bản thực hiện 3 phiên làm việc để rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện, bổ sung chức năng của hệ thống trong khuôn khổ Dự án nâng cao hiệu quả hệ thống VNACCS/VCIS.

Đối với cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN, đến nay đã có 10 bộ, ngành tham gia thực hiện cơ chế một cửa quốc gia với 33 thủ tục hành chính được đưa lên. Mười bộ, ngành đã kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia gồm: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, NN&PTNT, TN&MT, KH&CN, Y tế, TT&TT, VHTT&DL, Quốc phòng.

Cũng theo thống kê, tính đến 15/9/2016 đã có hơn 165.000 bộ hồ sơ với sự tham gia của khoảng 7598 doanh nghiệp được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn.

Từ tháng 9/2015, cơ chế một cửa quốc gia Việt Nam đã kết nối kỹ thuật thành công với 4 nước ASEAN gồm: Indonesia, Malaysia, Singapore và Thailand để trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D cho hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ ASEAN; sẵn sàng để kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN khi Nghị định thư pháp lý về Cơ chế một cửa ASEAN có hiệu lực  trong năm 2016.