Chứng khoán MHBS bị đình chỉ toàn bộ hoạt động môi giới, tự doanh, tư vấn và lưu ký

Chứng khoán MHBS bị đình chỉ toàn bộ hoạt động môi giới, tự doanh, tư vấn và lưu ký do vi phạm quy chế an toàn tài chính theo quy định.

Chứng khoán MHBS bị đình chỉ toàn bộ hoạt động môi giới, tự doanh, tư vấn và lưu ký

UBCKNN vừa có quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán của CTCK MHBS từ ngày 24/6/2015 đến ngày 24/12/2015. Quyết định ký ngày 10/6/2015.

Theo bản quyết định, MHBS bị đình chỉ toàn bộ các hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán do không đáp ứng các điều kiện theo quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Trong thời gian bị đình chỉ, MHBS không được mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán, không được ký mới, gia hạn các hợp đồng có liên quan đến các nghiệp vụ kinh doanh bị đình chỉ hoạt động; phải thực hiện tất toán, chuyển khoản theo yêu cầu của khách hàng (nếu có); có phương án khắc phục và báo cáo tình hình thực hiện phương án theo yêu cầu của UBCKNN.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ chính thức nhận sáp nhập và được chuyển giao toàn bộ các tài sản, quyền lợi, nghĩa vụ, lao động và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) từ ngày 22/5/2015. BIDV sẽ kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích với vai trò cổ đông tại CTCP Chứng khoán MHB (MHBS) từ MHB. Theo báo cáo thường niên năm 2014 của MHBS, chứng khoán MHBS hiện có vốn điều lệ 170 tỷ đồng, trong đó MHB nắm 60%. Tuy nhiên, BIDV không có chủ trương sáp nhập MHBS vào Chứng khoán BSC.

Theo InfoNet