Chưa chọn được vị trí mới để "nhường" trụ sở UBND TP Hạ Long cho FLC xây tháp đôi 50 tầng

VietTimes -- TTXVN ngày 25/10 cho biết, Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản thống nhất không đồng ý với đề xuất của thành phố Hạ Long di chuyển trụ sở mới đến vị trí tại Cung văn hóa Thiếu nhi Quảng Ninh.
Trụ sở của HĐND, UBND TP Hạ Long
Trụ sở của HĐND, UBND TP Hạ Long

Theo đề nghị của TP Hạ Long về vị trí xây dựng trụ sở mới của TP tại khu đất Cung văn hóa Thiếu nhi Quảng Ninh tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh xem xét thấy vị trí đề xuất của TP Hạ Long là không phù hợp với quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 Cung văn hóa Thiếu nhi Quảng Ninh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 2205/QĐ-UBND ngày 6/10/2014.

Do vậy, Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh không đồng ý với đề xuất của TP Hạ Long tại vị trí Cung văn hóa Thiếu nhi Quảng Ninh, đề nghị Thành ủy Hạ Long,  HĐND TP Hạ Long, UBND TP Hạ Long lựa chọn vị trí khác, báo cáo Ban Cán sự Đảng và UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh

Trước đó ngày 22/8, Tập đoàn FLC có văn bản số 400/FLC-BĐT gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long đề xuất chủ trương xây dựng Tổ hợp tháp đôi đa năng cao từ 45-50 tầng với chức năng đất ở và một phần đất thương mại, dịch vụ tại trụ sở Thành ủy, HĐND và UBND TP Hạ Long hiện nay tại phường Hồng Gai và đề nghị giới thiệu vị trí khu đất đối ứng xây dựng Trụ sở mới. Thành ủy, HĐND, UBND TP Hạ Long và Công ty cam kết tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng song song 02 dự án theo hình thức BT, hoàn thành vào giữa năm 2018.

Ngày 19/9/2016 Thường trực Thành ủy đã họp về nội dung trên và có thông báo số 357-TB/TU ngày 19/9/2016 giao ban cán sự Đảng, UBND tỉnh chỉ đạo TP Hạ Long chủ trì cùng các cơ quan có liên quan tìm vị trí trụ sở mới, xây dựng hoàn chỉnh ý tưởng đề xuất đề án để lấy ý kiến biểu quyết (bằng phiếu kín), của Ban chấp hành Đảng bộ TP và HĐND TP làm cơ sở báo cáo ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh xem xét trình Ban thường vụ tỉnh ủy quyết định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, ngày 20/10/2016 UBND TP Hạ Long đã báo cáo, xin ý kiến của Ban chấp hành Đảng bộ TP Hạ Long và HĐND TP Hạ Long với hình thức bỏ phiếu kín. Ban chấp hành Đảng bộ UBND TP Hạ Long và HĐND TP Hạ Long đã thống nhất đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại vị trí trụ sở Thành ủy, UBND TP Hạ Long hiện nay và thống nhất chọn vị trí tại Cung văn hóa Thiếu nhi Quảng Ninh tại phường Bạch Đằng để đầu tư xây dựng trụ sở mới. Tại cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hạ Long có 37/38 phiếu đồng ý, tại cuộc họp HĐND thành phố Hạ Long có 36/36 phiếu đồng ý với đề xuất này.