FLC: Mục tiêu doanh thu 7000 tỷ đồng năm 2016, chia cổ tức 7% vốn điều lệ

VietTimes -- Sáng 7/6, Công ty cổ phần tập đoàn FLC (Mã FLC – HSX) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

FLC: Mục tiêu doanh thu 7000 tỷ đồng năm 2016, chia cổ tức 7% vốn điều lệ

Bà Hương Trần Kiều Dung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng GĐ FLC cho biết, trong năm 2015, FLC ghi nhận thành công lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với các loại hình đa dạng như bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp…

Trong năm vừa qua, FLC đã thực hiện việc chuyển đổi 800 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông. Vốn điều lệ của tập đoàn đạt 5.298 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2015, FLC đạt tổng doanh thu là 5.326 tỷ đồng, tăng 258% so với cùng kỳ năm ngoái, chi trả 748 tỷ đồng cổ tức bằng cổ phiếu; đóng góp cho ngân sách Nhà nước đạt 272,3 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo FLC cho biết, mục tiêu trong năm 2016 của tập đoàn là đạt 7000 tỷ doanh thu hợp nhất, lợi nhuận trước thuế đạt 1.200 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 31,4% và 3,6% so với kết quả đạt được trong năm 2015. Để đạt được kết quả này, FLC sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, sớm đưa vào khai thác và cung cấp sản phẩm ra thị trường bao gồm FLC Twin Tower, FLC Star Tower, FLC Garden City, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Bình, FLC Hạ Long, giai đoạn 2 của FLC Vĩnh Thịnh Resort, Khu nhà hỗn hợp FLC tại Khu ĐTM Nam Tp. Thanh Hóa.

Ngoài ra, FLC cũng dự kiến phát triển thêm một số lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng như nông nghiệp, dược phẩm và dịch vụ y tế khám chữa bệnh.

Sau khi đánh giá nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn, và hiệu quả hoạt động, HĐQT FLC đề xuất giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT bao gồm 5 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập. Số lượng thành viên BKS cũng được giữ nguyên bao gồm 3 thành viên trong đó có 1 thành viên chuyên trách.

Về phương án chia cổ tức, Ban lãnh đạo FLC trình cổ đông kế hoạch chia 7% vốn điều lệ. Theo đó, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, hoặc thực hiện cả hai phương án.

Đến 11h20”, đạo hội thông qua nghị quyết với báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015; Báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính 2015. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới./.