Chủ tịch EVN trở lại làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng.

Ngày 26/1, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Hoàng Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam để giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Trước đó, ông Hoàng Quốc Vượng đã từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, trực tiếp chỉ đạo Cục Điều tiết Điện lực và tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Sau đó, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 9/2012 ông Vượng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương và chuyển sang làm việc Tập đoàn điện lực Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn này.

Nguồn: Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm