Chống găm giữ ngoại tệ: Ngân hàng không được trả lãi cho tiền gửi USD của các tổ chức

Ngày 25/9, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 1938/QĐ-NHNN quy định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quyết định này là để ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quyết định này là để ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ.

Theo đó, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0%/năm; mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là 0,25%/năm.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức quy định không trả lãi cho tiền gửi USD của các tổ chức, thay vì mức trần 0,25%/năm áp dụng trong thời gian qua.

Với tiền gửi USD của các cá nhân, mức trần mới chỉ còn 0,25%/năm thay vì 0,75%/năm.

Ngân hàng Nhà nước lý giải, quyết định trên là để ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp về chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2015 và trên cơ sở đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2015 và thay thế Quyết định số 2172/QĐ-NHNN ngày 28/10/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Theo TBKTVN