Cho phép nghe lén điện thoại để điều tra tham nhũng, khủng bố

Bộ luật Tố tụng Hình sự chính thức cho phép cơ quan điều tra được áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt như ghi âm, ghi hình, nghe điện thoại bí mật đối với tội phạm về tham nhũng, rửa tiền, ma túy…
Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, việc áp dụng biện pháp điều tra đặc biệt sẽ giúp Cơ quan điều tra chủ động thu thập chứng cứ, đấu tranh hiệu quả với tội tham nhũng, rửa tiền, khủng bố...
Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, việc áp dụng biện pháp điều tra đặc biệt sẽ giúp Cơ quan điều tra chủ động thu thập chứng cứ, đấu tranh hiệu quả với tội tham nhũng, rửa tiền, khủng bố...

Sáng 27/11, với đa số tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Bộ luật Tố tụng Hình sự. Theo đó, Bộ luật chính thức cho phép cơ quan điều tra được áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt như ghi âm, ghi hình, nghe điện thoại bí mật đối với tội phạm về tham nhũng, rửa tiền, ma túy…

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (TTHS), Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho hay, qua thảo luận có nhiều ý kiến khác nhau về biện pháp điều tra tố tụng hình sự đặc biệt.

Vì thế, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã lấy phiếu xin ý kiến các đại biểu về nội dung trên. Kết quả có đa số các đại biểu tán thành quy định các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Tiếp thu kết qua trên, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức đề nghị Quốc hội cho phép giữ quy định về các biện pháp điều tra đặc biệt trong Dự thảo Bộ luật TTHS để bảo đảm thực hiện tốt quyền con người, quyền công dân, tránh lạm dụng trong thực tiễn áp dụng. Đồng thời đây cũng là biện pháp tạo điều kiện cho Cơ quan điều tra chủ động thu thập chứng cứ, đấu tranh hiệu quả với các tội phạm có tổ chức, phức tạp về ma túy, rửa tiền, tham nhũng, khủng bố trong tình hình hiện nay.

Theo đó, các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt gồm: Ghi âm, ghi hình bí mật;Nghe điện thoại bí mật; Thu thập bí mật dữ liệu điện tử. Những trường hợp áp dụng biện pháp trên là: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm về tham nhũng, tội khủng bố, tội rửa tiền; Các tội phạm khác có tổ chức thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Về thẩm quyền, trách nhiệm quyết định việc áp dụng biện pháp điều tra đặc biệt, Bộ luật TTHS quy định, chỉ Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có quyền ra quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt phải ghi rõ thông tin cần thiết về đối tượng bị áp dụng, tên biện pháp được áp dụng, thời hạn, địa điểm áp dụng, cơ quan tiến hành. Đồng thời quyết định trên phải được Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền và người thi hành quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt phải giữ bí mật.

Bộ luật TTHS cũng quy định thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt không quá 2 tháng kể từ ngày Viện trưởng Viện kiểm sát phê chuẩn. Trường hợp phức tạp có thể gia hạn nhưng không quá thời hạn điều tra theo quy định của Bộ luật này.

Theo TP