Chính sách tiền lương chưa làm người hưởng lương phát huy tài năng

VietTimes -- Từ năm 2004 tới nay, Chính phủ đã xem xét điều chỉnh mức lương, nhưng quá trình điều chỉnh, triển khai vẫn còn nhiều bất cập, chưa tạo động lực đủ mạnh cho người hưởng lương phát huy tài năng, không tạo khuyến khích người có năng lực gắn với khu vực Nhà nước. 
Ảnh minh họa. Nguồn Vinanet
Ảnh minh họa. Nguồn Vinanet

Nhận định trên được ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công vào sáng 9/11.

Theo đó, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng từ năm 2004 tới nay, Chính phủ đã xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, tối thiểu vùng; sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp ưu đãi, thâm niên theo nghề, phụ cấp đặc thù theo ngành; đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp,... từng bước hoàn thiện chế độ tiền lương và cải thiện đời sống cán bộ công chức, viên chức và người lao động với mục tiêu để người lao động có thể sống bằng lương.

Tuy nhiên, quá trình điều chỉnh, triển khai từng nội dung của chính sách tiền lương thì vẫn còn nhiều bất cập. Chính sách tiền lương dù đã trải qua nhiều lần cải cách vẫn chưa tạo động lực đủ mạnh cho người hưởng lương phát huy tài năng, không tạo khuyến khích người có năng lực gắn với khu vực Nhà nước. Trong đó, tiền lương của cán bộ Mặt trận chưa bảo đảm mối tương quan chung giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam.

Ghi nhận những góp ý của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam với chức năng giám sát và phản ánh tiếng nói của người dân sẽ giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, trình Trung ương Đảng thảo luận vào năm 2018.

Qua buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định 2 nội dung quan trọng. Một là cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội phải đi đôi với tinh giản biên chế trong khối hành chính và sự nghiệp công lập, trong đó tinh giản biên chế phải được thực hiện trước một bước. Hai là cải cách chính sách tiền lương phải gắn với quản lý biên chế, quản lý chi phí thường xuyên.

Đối với mức lương hưởng cho cán bộ MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng phải xác định Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là liên minh chính trị chứ không phải là cơ quan đoàn thể xã hội, nên cần phải ghi nhận và giải quyết những bất cập về lương cho cán bộ Mặt trận hiện nay.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đồng Tư vấn, Ban chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện Đề án với Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.