Chính phủ yêu cầu tăng số lượng, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Chính phủ yêu cầu tăng số lượng, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

VietTimes -- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4... để có thể phục vụ nhân dân được tốt nhất
Năm 2018: Cả nước có 265.106 biên chế công chức

Năm 2018: Cả nước có 265.106 biên chế công chức

VIetTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018.