Chính phủ giao Đà Nẵng nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông thông minh

VietTimes -- Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại TP Đà Nẵng.
Đà Nẵng đã áp dụng giám sát, điều hành hệ thống giao thông qua camera giao thông
Đà Nẵng đã áp dụng giám sát, điều hành hệ thống giao thông qua camera giao thông

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông, Tài nguyên và Môi trường để triển khai Dự án trên theo thẩm quyền, đúng quy định.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND TP Đà Nẵng trong việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo quy định, để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Được biết, UBND TP Đà Nẵng theo đuổi dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại TP Đà Nẵng" nhằm lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống thiết bị tại Trung tâm Công an TP Đà Nẵng phục vụ mục đích giám sát, theo dõi, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Đề án sẽ lắp đặt hệ thống thiết bị ngoại vi tại 191 nút giao thông (122/137 nút đã có đèn tín hiệu giao thông; 10 nút lắp mới đèn tín hiệu giao thông, camera; 13 nút đèn tín hiệu giao thông sắp triển khai dự án khác; 11 nút trọng điểm không có đèn tín hiệu giao thông và 35 nút tuyến BRT) và 31 vị trí trên 9 tuyến đường tiềm ẩn tai nạn giao thông. Nâng cấp, kết nối điều khiển tín hiệu hiện có của 106/132 nút giao thông về Trung tâm điều hành, tạo ra 7 tuyến làn sóng xanh trục chính giao thông.

 Đề án cũng bổ sung hệ thống mạng truyền dẫn cáp quang kết nối toàn bộ hệ thống: Kéo rải 126km cáp quang trong cống bể mới và cống bể có sẵn; khoảng 69km tận dụng hạ tầng cống bể sẵn có và khoảng 28km với cống bể xây dựng mới.