Chính phủ chỉ đạo rà soát việc xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung tại Thanh Hóa

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát việc xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và các địa phương.
Lễ khởi công xây dựng trung tâm hành chính mới của TP Thanh Hóa - Ảnh: Hà Đồng/Tuổi trẻ
Lễ khởi công xây dựng trung tâm hành chính mới của TP Thanh Hóa - Ảnh: Hà Đồng/Tuổi trẻ

Vừa qua (ngày 11/5/2016), Báo Tuổi trẻ có nêu về việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5/2016 việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2128/TTg-KTN ngày 24/11/2015 về việc tạm dừng việc đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung tại các địa phương.

Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát việc xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và các địa phương, hướng dẫn các địa phương thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2128/TTg-KTN ngày 24/11/2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương trong thời gian qua và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

X.T