Chiếc bút của tương lai

VietTimes -- Chiếc bút của tương lai là ý tưởng máy quét nhỏ như một vòng bi, ghi nhận và chuyển hóa mọi nét bút thành bản vẽ trên máy tính. Đây này thực sự là niềm mơ ước của các họa sĩ.
Chiếc bút của tương lai