Cấp phép taxi ở Đà Nẵng: Một trưởng phòng bị giáng chức!

VietTimes -- UBND TP chỉ đạo Sở GTVT tổ chức kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực vận tải của Sở GTVT, xử lý kỷ luật đối với Trưởng Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện và các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan theo hướng giáng chức một bậc, thuyên chuyển công tác khác

Hãng Taxi Hải Vân của Công ty Cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng

Hãng Taxi Hải Vân của Công ty Cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng

Cuối giờ chiều ngày 6/7, UBND TP Đà Nẵng đã có kết luận liên quan đến việc Sở GTVT Đà Nẵng cấp phép Công ty Cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng hoạt động dịch vụ taxi trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, sự việc liên quan đến việc Sở GTVT phớt lờ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng trong việc cấp phép cho hãng taxi Hải Vân hoạt động trái với chỉ đạo. Cụ thể, UBND TP chỉ đạo Sở GTVT tổ chức kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực vận tải của Sở GTVT; xử lý kỷ luật đối với Trưởng phòng Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện và các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan theo hướng giáng chức một bậc, thuyên chuyển công tác khác; Kiểm tra, xử lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi của Công ty Cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng theo đúng chủ trương của Thường trực Thành uỷ và UBND TP và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Thành uỷ, UBND TP trong tháng 7/2016. Đồng thời báo cáo lại toàn bộ việc cấp phép hoạt động của đơn vị nêu trên về UBND TP trong trước ngày 15/7/2016.

Bên cạnh đó, giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc và giám sát việc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND TP. Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật và các chủ trương, ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực Thành ủy, UBND TP trên các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực quản lý kinh doanh vận tải nói riêng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, ngày 14/6/2014, UBND TP có Công văn số 5082/UBND-QLĐTh về việc cho phép Công ty Cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng được tham gia kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với số lượng xe ban đầu mỗi đơn vị là 100 xe. 

Tuy nhiên sau đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ tại phiên họp thường kỳ ngày 22/10/2015, liên quan đến việc thành lập mới đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn Đà Nẵng và tại cuộc họp giao ban ngày 26/10/2015, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP đã giao Sở GTVT phối hợp với các đơn vị liên quan tạm dừng ngay việc cấp phép thành lập mới doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi trên địa bàn thành phố; đồng thời tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo Công văn số 8990/UBND-QLĐTh ngày 11/11/2015.

Đồng thời theo Quyết định số 6046/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc phát triển số lượng xe taxi phải thực hiện theo đúng chấp thuận phê duyệt, thời hạn cho phép không quá 1 năm, nếu quá thời hạn cho phép đầu tư (cấp chỉ tiêu) mà doanh nghiệp không đầu tư đủ số chỉ tiêu cho phép thì văn bản chấp thuận hết hiệu lực, nhằm hạn chế xin đầu tư ảo. 

Tuy nhiên, mặc dù đã hết thời hạn hiệu lực 1 năm nhưng ngày 23/10/2015, Sở GTVT Đà Nẵng đã cấp Giấy phép kinh doanh vận tải cho Công ty Cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng (Hãng Taxi Hải Vân) hoạt động.

Trước sai phạm nói trên, tại phiên họp thường kỳ ngày 23/6/2016 Thường trực Thành uỷ có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc nêu trên. Và tại cuộc họp giao ban ngày 27/6/2016, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở GTVT kiểm tra, xử lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi của Công ty Cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng theo đúng chủ trương của Thường trực Thành uỷ và UBND TP. Đồng thời xử lý sai phạm của các cá nhân liên quan.