Nên giữ hay bỏ hình thức giáng chức đối với cán bộ đương nhiệm có sai phạm?
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức:

Nên giữ hay bỏ hình thức giáng chức đối với cán bộ đương nhiệm có sai phạm?

VietTimes –  Đề cập việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, gồm xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu và hình thức kỷ luật “giáng chức”; thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, các ĐBQH đều thống nhất rằng cần bổ sung quy định để ngay cả cán bộ đã nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm xử lý hình sự về những sai phạm khi còn đang đương chức.
Cấp phép taxi ở Đà Nẵng: Một trưởng phòng bị giáng chức!

Cấp phép taxi ở Đà Nẵng: Một trưởng phòng bị giáng chức!

VietTimes -- UBND TP chỉ đạo Sở GTVT tổ chức kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực vận tải của Sở GTVT, xử lý kỷ luật đối với Trưởng Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện và các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan theo hướng giáng chức một bậc, thuyên chuyển công tác khác