Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019

VietTimes -- Cuối ngày 8/8, nhiều trường đại học (ĐH) chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh ĐH chính quy năm 2019. 

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019

Theo đó, nhiều trường ĐH đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019 gồm: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Y Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân...

Dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội:

Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 1
 
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 2
 
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 3
 

Điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Thương mại: 

Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 4
 
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 5

Điểm chuẩn vào Trường ĐH Y Hà Nội:

Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 6
 

Điểm chuẩn vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân:

Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 7
 

 Điểm chuẩn trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân: 

Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 8
 
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 9
 
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 10
 
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 11
 
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 12

Điểm chuẩn vào Trường ĐH Nội vụ Hà Nội 

Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 13
 
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 14
 

Điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội:

Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 15
 
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 16
 
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 17
 

Điểm chuẩn trúng tuyển hệ ĐH chính quy của Trường ĐH Luật Hà Nội

Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2019 ảnh 18