Cà Mau xin tạm ứng 300 tỷ do hụt thu ngân sách

VietTimes – UBND tỉnh Cà Mau vừa kiến nghị Bộ Tài chính xem xét cho địa phương tạm ứng 300 tỷ đồng, nhằm bảo đảm những nhiệm vụ chi bức thiết những tháng còn lại của năm 2016.
Hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng lớn đến việc thu - chi của tỉnh Cà Mau (Ảnh minh họa)
Hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng lớn đến việc thu - chi của tỉnh Cà Mau (Ảnh minh họa)

Theo UBND tỉnh Cà Mau, năm 2016 Trung ương giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho địa phương là 3.527.000 triệu đồng. Khi triển khai thực hiện dự toán phát sinh yếu tố làm giảm nguồn thu của ngân sách địa phương khoảng 776.300 triệu đồng, hụt thu từ: Cụm dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau; từ các doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh; thuế bảo vệ môi trường; thực hiện các chính sách thuế sửa đổi, bổ sung. Để bù đắp các khoản hụt thu này, UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ Tài chính xem xét cho tạm ứng 300 tỷ đồng.

Ngoài ra, những năm gần đây, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hạn hán, xâm nhập mặn tác động bất lợi và gây thiệt hại nghiêm trọng nhà cửa, mùa màng cũng như nhiều công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Do đó, UBND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ ngân sách tỉnh 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016 để thực hiện đầu tư các công trình khắc phục, ứng phó, chống hạn hán, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đặc biệt là hạ tầng Khu du lịch Mũi Cà Mau.