Cà Mau: Lại thêm một huyện hết tiền trả lương giáo viên

Để có tiền để chi trả lương cho giáo viên, UBND huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đã gửi tờ trình xin UBND tỉnh và Sở Tài chính tạm ứng kinh phí hơn 17 tỷ đồng.
Phòng GD & ĐT huyện Thới Bình còn nợ lương giáo viên rất nhiều
Phòng GD & ĐT huyện Thới Bình còn nợ lương giáo viên rất nhiều

Mới đây, ông Trần Văn Dũng  -  Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) đã ký tờ trình gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính để xin tạm ứng kinh phí hơn 17 tỷ đồng, nhằm chi trả các khoản nợ sự nghiệp giáo dục của huyện.

Các khoản nợ này bao gồm: nợ chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo hơn 7 tỷ đồng, nợ nâng lương 4,8 tỷ đồng, chế độ phụ cấp ưu đãi và thu hút đối với nhà giáo ở các xã có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn 1,7 tỷ đồng...

Trong tờ trong mà ông Trần Văn Dũng gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính xin tạm ứng ngân sách nêu từ năm 2010 – 2015, kinh phí phân bổ cho sự nghiệp giáo dục của huyện không tăng, nhưng phải chi thêm nhiều vấn đề phát sinh, chính vì vậy đến nay huyện đã nợ chế độ cán bộ giáo viên hơn 17 tỷ đồng. 

Ngoài ra, lãnh đạo huyện cũng cho rằng, nguồn ngân sách của địa phương đang gặp khó khăn, không có kinh phí để chi trả các khoản nợ nói trên, từ đó xin UBND tỉnh và Sở Tài chính cho tạm ứng kinh phí để trả nợ.

Trước đó, huyện Cái Nước cũng xin tạm ứng 15 tỷ đồng để trả lương và giải quyết các vấn đề khác, do chi hơn 300 tỷ đồng mà thu ngân sách chỉ đạt khoảng 40 tỷ.

Theo VNN