Bức tranh trái phiếu doanh nghiệp tháng 5/2020: Kết quả chỉ đạt non nửa đăng ký

VietTimes – Các doanh nghiệp đăng ký phát hành 65.704 tỷ đồng trái phiếu. Tuy nhiên, tổng giá trị phát hành thực tế chỉ đạt 27.060 tỷ đồng. Thông tin vừa được HNX cập nhật trong bản tin được chính sàn này công khai trên cổng thông tin điện tử.
TPDN Tháng 5/2020: Nhu cầu lớn nhưng phát hành chưa được một nửa
TPDN Tháng 5/2020: Nhu cầu lớn nhưng phát hành chưa được một nửa

Sở giao dịch chứng khoán tại Hà Nội (HNX) vừa công bố tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 5/2020.

Theo đó, trong tháng 5, giá trị đăng ký phát hành trái phiếu tăng mạnh nhưng giá trị phát hành thành công chỉ bằng một nửa, và tăng trưởng âm với tháng 4/2020.

Cụ thể, các doanh nghiệp đăng ký phát hành 65.704 tỷ đồng trái phiếu. Tuy nhiên, chỉ có 157 doanh nghiệp phát hành thành công, với tổng giá trị đạt 27.060 tỷ đồng, chiếm 41,18% tổng giá trị đăng ký.

Trái phiếu doanh nghiệp của nhóm ngành ngân hàng tiếp tục đứng đầu với tổng giá trị phát hành đạt 11.512 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42,54%.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phát hành 10 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành đạt 5.800 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành 9 lô trái phiếu với tổng giá trị 3.090 tỷ đồng.

Bên cạnh đó còn có Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) phát hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành đạt 2.300 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá trị phát hành trái phiếu của loại hình doanh nghiệp dịch vụ và xây dựng tăng cao trong tháng 5/2020.

Cụ thể, giá trị phát hành trái phiếu nhóm ngành dịch vụ đạt 5.628 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,8% (tháng 4 đạt 1.400 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,65%); nhóm ngành vực xây dựng đạt 2.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,61% (trong tháng 4 đạt 300 tỷ, chiếm tỷ trọng 1%).

Mặt khác, lĩnh vực bất động sản có sự sụt giảm mạnh trong tháng 5/2020 với giá trị phát hành trái phiếu chỉ đạt 4.750 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,55%.

Còn lại các doanh nghiệp ở lĩnh vực chứng khoán và lĩnh vực khác tham gia vào thị trường trái phiếu với tổng giá trị 2.570 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng giá trị trái phiếu phát hành đạt mức 91.616 tỷ đồng./.