Trái phiếu doanh nghiệp bớt “nóng”

Trái phiếu doanh nghiệp bớt “nóng”

VietTimes – SSI nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 vẫn sẽ sôi động nhưng sức nóng sẽ giảm so với 2020 do không ít nhà đầu tư không đáp ứng yêu cầu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.