Bộ Xây dựng: Vụ 8B Lê Trực, Hà Nội đã không cương quyết xử lý!

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri về xử lý các sai phạm vụ 8B Lê Trực. 
Bộ Xây dựng: Vụ 8B Lê Trực, Hà Nội đã không cương quyết xử lý!

Cụ thể, Bộ Xây dựng nhận được ý kiến: “Cử tri bức xúc trước những sai phạm về xây dựng đối với dự án nhà cao tầng tại số 8B Lê trực, Ba Đình, Hà Nội (gần Lăng Bác), đề nghị ngành chức năng làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những sai phạm của các cá nhân, tổ chức trong vấn đề cấp phép đầu tư và quá trình thực hiện xây dựng dự án và thông báo cho người dân được rõ”.

Bộ Xây dựng trả lời: Đối với dự án 8B Lê Trực, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, đánh giá, đề xuất giải pháp xử lý sai phạm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cũng như công báo trên phương tiện thông tin đại chúng và trả lời tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIII.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, tại Thủ đô Hà Nội đã và đang triển khai các dự án công trình cao tầng theo quy hoạch. Việc cấp giấy phép xây dựng các công trình cao tầng được căn cứ vào Quy hoạch chi tiết, Giấy phép quy hoạch, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt. Tuy nhiên thời gian qua, một số công trình cao tầng, trong đó có công trình cao tầng tại số 8B Lê Trực khi triển khai xây dựng đã không thực hiện đúng với giấy phép xây dựng về chiều cao công trình, mật độ xây dựng, khoảng lùi công trình.

Căn cứ các quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, sau khi đồ án quy hoạch chung đô thị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có trách nhiệm triển khai thực hiện quy hoạch được duyệt như: lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn thành phố, làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng công trình; chỉ đạo chính quyền các cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Do đó, các sai phạm về trật tự xây dựng tại công trình cao tầng số 8B Lê Trực trong thời gian qua là do ý thức chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan, cụ thể: Chủ đầu tư công trình đã không tuân thủ đúng Giấy phép xây dựng được cấp; Các cơ quan chức năng có trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật đã không cương quyết và không áp dụng biện pháp hữu hiệu khi Chủ đầu tư thực hiện không đúng Giấy phép xây dựng.

Về xử lý: Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng, đến nay UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu UBND quận Ba Đình khẩn trương ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm và tổ chức xử lý nghiêm công trình vi phạm trật tự xây dựng theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, UNBD thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức thanh tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trên cơ sở kết luận của Thanh tra, tùy theo mức độ sẽ xem xét xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Lao Động