Bộ Xây dựng thừa nhận thiếu sót trong thủ tục đấu thầu

Tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng, Bộ Xây dựng thừa nhận còn một số thiếu sót về trình tự, thủ tục đấu thầu trong công tác quản lý đầu tư xây dựng.
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng, Bộ Xây dựng. Ảnh: BXD.
Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng, Bộ Xây dựng. Ảnh: BXD.

Báo cáo chuyên đề phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện luật PCTN ban hành cuối tháng 12/2015 cho biết, trong kỳ báo cáo, Thanh tra Bộ đã triển khai 52 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 78 đơn vị trực thuộc.

Kết quả thanh kiểm tra phát hiện một số thiếu sót về trình tự, thủ tục đấu thầu trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết, cụ thể về thiếu sót đến đâu, như thế nào, không được thể hiện trong báo cáo.

Đồng thời, công tác kiểm tra cũng phát hiện một số tồn tại như: việc ban hành một số quy định phục vụ công tác quản lý tài chính chưa đầy đủ; chưa xây dựng một số định mức phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh.

Dựa trên kết quả thống kê quá trình thanh tra, kiểm tra hiệu quả 10 năm thực hiện luật PCTN (từ 1/6/2006 đến 31/8/2015), Bộ Xây dựng đã kiến nghị xử lý về tài chính với tổng số tiền là gần 372 tỷ đồng. Trong đó, số tiền giảm trừ thanh quyết toán, nộp NSNN gần 269 tỷ đồng, thu hồi về quỹ sắp xếp doanh nghiệp, về tài khoản của công ty gần 103 tỷ đồng

Bên cạnh báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật PCTN, Bộ Xây dựng cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, ảnh hưởng tới hoạt động thực hiện luật PCTN.

Trong đó, 2 kiến nghị, đề xuất đáng lưu ý là đề nghị tăng định mức đầu tư xe công và định mức đầu tư trang thiết bị cho cán bộ công chức.

Cụ thể, đại diện Bộ cho biết, giá xe ôtô trên thị trường hiện nay đã vượt quá mức quy định giá trị phương tiện trang bị cho các đơn vị, chưa tính đến việc nộp phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe... Bộ đề nghị được điều chỉnh tăng định mức cho phù hợp với giá xe ôtô trên thị trường Việt Nam. Đồng thời, định mức khống chế số lượng mỗi đơn vị chỉ được 1 xe ôtô là chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng cao tại Bộ.

Tương tự, liên quan đến việc đầu tư trang thiết bị cho cán bộ công chức, Bộ Xây dựng cũng cho rằng danh mục trang thiết bị đối với chức danh lãnh đạo Bộ, công chức viên chức tương đương với giá trị bằng tiền là không còn phù hợp với giá cả thị trường hiện nay. Bộ đề nghị điều chỉnh bổ sung tăng định mức trang thiết bị.

Trước đó, chia sẻ với Zing.vn, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục PCTN, Thanh tra Chính phủ, cho biết, hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện luật PCTN đang được thực hiện rốt ráo tại hầu hết các bộ, ban, ngành trong tháng 1 và 2. Tháng 3 sẽ tổng kết trên toàn quốc.

Theo Zing